Werkgevers

Waarom LAB?

Wij zijn eerlijk en betrokken. Naar u en naar onze mensen.

Als werkgever geloven wij dat investeringen in onze uitzendkrachten er uiteindelijk voor zorgt, dat zij van grotere toegevoegde waarde zullen zijn voor u als opdrachtgever. 
Als LAB zijn wij flexibel, denken wij mee met u als opdrachtgever en zijn wij op zoek naar de juiste oplossing. Dat kan zijn een invulling van een vacature op basis van uitzenden of werving & selectie. 
Ook andere vormen van samenwerking zijn  mogelijk: denkt u bijvoorbeeld aan het uitbesteden van uw salarisadministratie of het juridisch werkgeverschap.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om naar u te luisteren en mee te denken met als doel samen tot een goede oplossing te komen.

 

Veranderingen vanaf 2022

De ABU en NBBU-cao gaan samen verder in één vernieuwde cao voor de uitzendbranche. Deze nieuwe cao, ingaande per 1 januari 2020, heeft enkele veranderingen teweeggebracht waar u als opdrachtgever, en wij als uitzendbureau onze werkwijzen op aan hebben moeten aanpassen. 
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er ook voor gezorgd dat er aanpassingen gedaan moesten worden in de werkwijzen. 

Per januari 2022 zijn er opnieuw wijzigingen doorgevoerd in de cao, welke betrekking hebben op het kunnen aanbieden van het aantal contracten én op de, in de cao genoemde, éénmalige uitkeringen.

Heeft u vragen over één van deze onderwerpen? Neem gerust contact met ons op. We lichten u graag het één en ander toe tijdens een persoonlijk gesprek.

 

BSN-nummers

Als uitzendkrachten voor het eerst in Nederland komen, hebben zij nog geen BSN-nummer. Als uitzendbureau streven wij ernaar om onze medewerkers zo snel mogelijk te voorzien van een BSN-nummer, zodat wij geregistreerd staan in de gemeente. Wij begeleiden de uitzendkracht als zij naar het gemeentehuis gaan om zich te registreren. Dit gebeurt veelal op de eerste dag dat zij in Nederland zijn. Daarom kan het soms voorkomen dat een nieuwe uitzendkracht niet direct de dag na aankomst bij u kan starten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Onze flexibiliteit en continuïteit geven u daarnaast de zekerheid dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over uw personeelsproblemen. Dat worden onze problemen. Die nemen wij graag van u over. Werken is maatwerk; de juiste man op de juiste plaats is wat iedere opdrachtgever en werknemer wil. Of u nu voor een langere tijd 1 goede werknemer zoekt, of u zoekt honderd man voor 1 dag. Wij komen met de juiste oplossing. Wilt u verzekerd zijn van het juiste personeel, dat langere tijd aan u verbonden wordt? Wij kijken samen met u naar een goede contractvorm.

 

FLEXIBILITEIT

Wij bieden de mogelijkheid om op korte termijn in te spelen op uw vraag naar uitzendkrachten. LAB werkt nauw samen met enkele andere gecertificeerde uitzendbureaus. Dit betekent dat wij een grotere flexibiliteit kunnen waarborgen en indien gewenst voor u als klant een grote, landelijke partner kunnen zijn. Met LAB als aanspreekpunt.

 

NO NONSENSE

Wij geven en hebben graag duidelijkheid: een man een man, een woord een woord. Dit motto staat bij ons hoog aangeschreven. Wij proberen niets te verkopen dat wij niet waar kunnen maken. Onze enige garantie is dan ook dat wij ons voor meer dan 100% inzetten om u tevreden te stellen. Deze no nonsens mentaliteit wordt ook aan onze uitzendkrachten gevraagd.

 

ONZE UITZENDKRACHTEN

Het merendeel van onze uitzendkrachten heeft de Poolse nationaliteit. Meer en meer werken we ook samen met medewerkers met de Kroatische nationaliteit. Het zijn mensen met de juiste mentaliteit, een goede werkhouding, vaak goed Engels sprekend en een zeer laag ziekteverzuim. Wij zijn zuinig op onze mensen en steken veel tijd en energie in hun welzijn. Bij LAB zijn daarom veel uitzendkrachten al vele jaren werkzaam. Ook bemiddelen wij werkzoekenden met de Nederlandse nationaliteit of werkzoekenden die goede kennis hebben van de Nederlandse taal in woord en/of geschrift.

 

MAATWERK

De juiste man op de juiste plaats. Het doel van LAB is inzicht te krijgen in waar uw personele behoeften liggen. Wij spelen hierop in door de meest geschikte uitzendkracht voor de functie op dat moment ter beschikking te stellen. Dat is maatwerk.

 

ZEKERHEID

LAB is een betrouwbare partner en in zee gaan met ons kent dan ook geen enkel risico. Onze werkwijze is transparant en eerlijk. Zowel naar de werkgever als de werknemer toe. Kijk ook op de pagina Certificaten, elders op de site.